ptv visum - ulaşım stratejisi ve modelleme

PTV VISUM - Ulaşım Stratejisi ve Modelleme

Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır.

Ulaşım Ana Planı
 • Yol ve demiryolu ağlarının çeşitli kaynaklardan (OSM, shape, Google Transit vs.) içe aktarımı
 • Uygun çok modlu talep modelinin hesaplaması
 • Modele uygun atama yönteminin seçimi
Toplu Taşıma Planlaması
 • Hat optimizasyonu
 • Fayda-maliyet analizi
 • Operasyonel planlama
Trafik Mühendislik Uygulamalarının Analizi
 • Sinyal programlarının optimizasyonu
 • Mikro ölçekli analizler için simülasyon ağının oluşturulması
Maliyet Analizi
 • Yol inşaatı yatırımlarının belli standartlara göre ekonomik olarak değerlendirmesi
 • Toplu taşıma hatlarının operasyonel gelir ve giderlerinin hesaplanması
Yolların İnşası ve Geliştirilmesi
 • Yol ağının iyileştirilmesi için trafik akımının optimizasyonu
 • Farklı senaryoların modellenmesi
 • Çevresel etki analizleri