Cihaz Ayarları

Cihaz Ayarları

Bu sayfa CCTV ürünlerinin internet üzerinden görüntü transferi sağlaması için yapılacak ayarlara yardım amaçlı düzenlenmiştir. Aynı zamand cihazların şifre reset işlemleri için yapılması gereken klavuzlar aşağıdak gibidir.