elektronik denetleme sistemi

Elektronik Denetleme Sistemi

elektronik denetleme sistemi

EDS Nedir?

EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir.

EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.

Sistemin Amacı
 • Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek
 • Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak
 • Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması
 • EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi
 • EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.
Sistemin Yapısı
 • Kural ihlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespit edilmesi
 • Tespit edilen ihlal görüntülerinin, kayıt ve saklama fonksiyonlarının geriye dönük sorgu yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Sayısal görüntü üzerinde plaka tespiti,
 • İhlal görüntülerinin dijital imza teknikleri kullanılarak güvenliğinin sağlanması,
 • Tüm EDS uygulamaları tek merkezden yönetilebilir, otomatik ihlal algılama özelliğine sahip olması,
 • Plaka, ihlal, zaman, bölge bilgilerine göre sorgulama yapılabilmesi,
 • İhlal kaydı gerçekleşen tüm verilerin güvenli ortamda tutulması ve raporlanması.
Sistemin Genel Özellikleri
 • İstenilen zaman aralığında parametrik ihlal video kaydı,
 • 7x24 saat kesintisiz video saklama,
 • Kurulu ihlal tespit noktalarını gerçek zamanlı, merkezi izleme olanağı,
 • İhlal görüntüsünün geçerli kılınması ve güvenliği için ileri teknoloji kullanımı,
 • Oluşan yeni durum, koşul ve ihtiyaçlar karşısında, kolaylıkla yenilenebilir ve genişleyebilir mimari yapı,
 • Sistem istikrarı ve kayıt güvenilirliğini sağlamak için sistemde bağımsız Dual disk tasarımı,
 • En yüksek çözünürlükte ve kalitede görüntüleme için DSLR (Dijital tek mercekli refleks) kamera teknolojisi ve Machine Vision teknolojisi kullanımı,
 • Tüm haberleşme sistemleri ile sorunsuz uyumluluk ve çalışabilirlik (DSL, Fiber, Wimax, 3G/4G, GSM/GPRS, RF),
 • Otomatik Ceza Faturası, Özet cezalandırma raporları ve Polis departmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm raporlar ile her ihlal tipine ait fatura formatı düzenlenebilmesi,
 • Web ve mobil (Akıllı telefon) teknolojileri kullanarak ceza ihlal kayıtlarının takip olanağı,
 • Her türlü dış ortam ve hava şartlarına dayanıklı endüstriyel ürünlerin kullanımı,
 • Görüntü İşleme tekniği kullanılarak sanal detektör uygulaması yapabilme, araç sayım, araç sınıflandırma, yaya algılama, ortalama hız gibi bilgilerin yüksek doğruluk oranıyla elde edilmesi,
 • Beyaz ışık teknolojiyle, gece ve düşük ışık koşullarında dahi renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme,
 • Beyaz ışık teknolojiyle, gece ve düşük ışık koşullarında dahi renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme,
 • InfraRed teknolojisi kullanarak, gece ve düşük ışık koşullarında kalitesi ayarlanılabilen siyah beyaz ihlal fotoğrafı alabilme olanağı
 • İhlal görüntülerinin hem uygulama merkezinde bulunan özel depolama alanında, hem de sahada kurulu lokal sitemde uzun süre saklama imkanı
 • İhlal görüntülerini gelişmiş tüm video kodlama (MPEG4, H264,v.b.) teknikleri kullanılarak merkeze iletme,
 • Merkez tarafında canlı görüntülerin izlenebilmesi için donanımsal bir kod çözücüye gerek kalmaksızın tüm işlemlerin merkezi yazılımlar tarafından gerçekleştirilmesi.
 • Kare, dikdörtgen ve standart dışı farklı boyuttaki plakaları görüntü işleme teknolojileri kullanarak okuyabilme,
 • Plaka Tanıma Sisteminde yapay zeka teknolojileri kullanarak öğrenebilme özelliği,
 • Ceza uygulanmış, ceza uygulanamamış, bölgeye göre, kayıt aralığına, ihlal tipine göre detaylı listeleme işlemleri,
 • Gerekli giriş hakları sağlandığında emniyet veri tabanına otomatik olarak bağlanarak araç sorgusu, adres bilgisi sorgulaması (Polnet Entegrasyonu),
 • İhlal tespit sistemine ait tüm database ve tabloların otomatik oluşturulması, otomatik olarak sağlanması ve bağımsız özel veritabanı yönetim yazılımı özelliği,
 • İhlal tespit teknolojilerinde manyetik loop, RF, Laser ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak yüksek doğruluk oranlarıyla ihlal algılama,
 • Plaka, kavşak, tarih, bölge aralığına göre ve birbirleri ile bağlantılı olarak sorgulama ve raporlama yapabilme,
 • Sistem plaka okuma ve tanımlama işlemini birden fazla türde gerçekleştirir. Manuel olarak okuma ve tanımlama yapabilir, otomatik ve harekete göre okuma ve tanımlama yapabilir, sensör kullanılarak okuma ve tanımlama yapabilmektedir,
 • Merkez uygulaması üzerinden, güvenli dosya erişimi (FTP ve HTTPS),
 • “EDS BULUT TEKNOLOJİSİ” doğrultusunda 12 ayrı ihlal tespit sisteminin merkezde aynı uygulama üzerinde kullanılabilmesi,
 • Merkez uygulama üzerinde, gelen kayıtlara ilişkin plaka okuma işleminin (ANPR-Automatic Number Plate Recognition) gerçekleştirilebilmesi,
 • Bağımsız Sistem yönetimi yapısı; EDS sistemi; kullanıcı ara yüzü, veritabanı yönetim yazılımı, Haberleşme sistemi gibi uygulamaya özel geliştirilmiş yazılımlara sahiptir,
 • Tüm EDS sistemlerinde, zamana bağlı çalışma yada duraklatılma imkanı sağlayan zaman planlama teknolojisi,
 • Tüm EDS sistemlerinde detaylı (tarih, saat, lokasyon, hız, kural aşım oranı…) ihlal bilgileri.
Standartlar, Belgeler, Güvenlik Koruma Sınıfı Belgeleri

EDS Ürünü IP 55 ve IP 65 Koruma sınıfı belgelerine ayrı ayrı sahiptir.

Elektromanyetik Uyumluluk

EDS Ürünü EMC Testlerinden başarılı sonuçlar ile geçmiş ve belgelendirilmiştir.

ALÇAK GERİLİM KARARNAMESİ

ÖNCÜ EDS ürünü LVD testlerini başarı ile tamamlamıştır.

Güvenli Haberleşme Omurgası

EDS Sistem noktalarının tamamı EDS Merkezi ile kablolu ve özel bir network üzerinden gerçekleştirilmektedir. (VPN-Virtual Private Network)

Dongel Uygulaması (Opsiyonel)
 • Saha yazılımının farklı yerlere taşınmasını engellemek amacı ile özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla koruma altında çalıştırılmaktadır.
 • Yazılım korsanlığını engelleyici güçlü algoritmalar (128-bit anahtarlı AES Algoritması)
 • Yeni koruma teknolojisi ile anti-debugging ve reverse engineering gibi ataklara karşı etkin koruma
 • 1024-bit private imzalı lisans güncellemeleri
İhlal Resimlerinin Şifrelenmesi

Saha yazılımı tarafından kayıt edilen her resim EDS yazılımı tarafından imzalanarak şifreli hale getirilir ve merkez yazılımı gelen her resim üzerinde üretilmiş bu imzayı arar. İmzanın doğruluğunun anlaşılması sonrası ihlal resmi sisteme kayıt edilir.

Uygulama Alanları Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi

elektronik denetleme sistemi

Kırmızı Işık ihlal tespit sistemi, sinyalize kavşaklarda kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı kazaların engellenmesi ve ihlali gerçekleştiren araçların tespit edilmesi amacı ile geliştirilmiş bir sistemdir.

elektronik denetleme sistemi

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Özellikleri

elektronik denetleme sistemi

 • İhlal tespit işlemi, kavşak kontrol cihazı tarafından veya ilgili sinyal vericiden kavşakta yakılan rengin kontrol edilmesi ve detektörlerden gelen bilginin değerlendirilmesi ile yapılır. Bütün bu parametreler birleştirilerek ihlalin tespiti için doğrulama yapılarak elde edilen görüntü kayıt birimine bildirilir, böylelikle hata yapma ihtimali ortadan kaldırılır.
 • İhlal tespit işlemi, arka yönden, aracın ihlali gerçekleştirdiğini delillendirecek belgeleyecek şekilde ardı ardına çekilen üç adet fotoğrafla gerçekleştirilir.
 • İhlal resmi içerisinde trafik sinyal vericinin kırmızı rengi belirgin bir şekilde görüntülenir.
 • Her ihlal için istenilen uzunlukta ayarlanabilir parametrik ihlal videosu kaydı alınır.
 • Sistem tarafından 24 saat kesintisiz video kayıdı alınır.
 • İhlal anının yakalanması maksimum 20 milisaniyede gerçekleştirilir.
 • İhlal resimlerinin yasal olarak kanıt değeri taşıması için dijital imza yöntemi ile resmin orjinalliği garanti altına alınır.
 • İhlal detay fotoğrafı 18 megapixel çözünürlükte yüksek kalitede çekilir böylece ihlale ait tüm detaylar açıkça görülebilir.
 • İstenildiği takdirde kamera çözünürlüğü görüntülenen alana göre değiştirilebilir.
 • Kullanılan dijital kamera teknolojisinde Yüksek çözünürlükte saniyede 8 kare fotoğraf alabilme yeteneği.
 • İstenildiği takdirde opsiyonel olarak, kullanılan kamerada saniyede 15 kare alabilen Gige vision teknolojisi.
 • Tek sistemle 6 şeride kadar ihlal algılayabilme özelliği.
 • Aynı anda gerçekleşen tüm ihlalleri kaçırmaksızın algılayabilme özelliği.
Park İhlal Tespit Sistemi (Park EDS)

elektronik denetleme sistemi

Park EDS, trafik akışının parklanma sebebiyle etkilendiği bölgelerde, sürücülerin trafiği engelleyecek şekilde park etmelerinde caydırıcı bir unsur olur olarak tasarlanmış bir sistemdir. Park ihlali yapan araçları tespit ederek cezai işlem yapılmasına imkân veren bir elektronik denetleme sistemidir.

 • Sistem kurulu olduğu bölgedeki yasak park alanını otomatik olarak kontrol altında tutarak belirlenen süre üzerinde parklanma yapan araçları otomatik olarak tespit eder ve ihlal tespitini gerçekleştirir.
 • Sistem en az %96 doğrulukla plaka tanıma başarısı sağlar.
 • Sistem aracın ihlal yaptığı bölgenin kamera ismini sisteme otomatik olarak girer. Birden çok kamera kullanılması durumunda aracın hangi bölgeden geldiği görüntülenir.
 • Sistem 250 metre mesafedeki alan içerisindeki Park İhlallerini tespit eder.
 • Sistem park ihlal tespiti yapılacak bölgedeki alanı otomatik olarak taratır.
 • Sistem duraklama süresini geçen aracı otomatik olarak tespit eder ve ilk “park yapılan fotoğraf”, “duraklama süresini geçen fotoğraf” ve “geniş açılı park ihlal fotoğrafı” olarak 3 kare ihlal fotoğrafı kaydeder.
 • Park İhlal Tespit Yazılımı duraklama süresini aşmayarak belli bir süre sonra alana tekrar park yapan araçları ayırt eder ve ceza işlemini seçenekli olarak sunar.
 • Park ihlal Tespit Sistemi sayesinde parklanmadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı problemi ortandan kalkar ve ilgili bölgedeki trafik akışı sağlanmış olur..

elektronik denetleme sistemi

Hız Koridor İhlal Tespit Sistemi

İhlal tespit işlemi, yol üzerine yerleştirilen kameralardan alınan görüntülerin işlenerek araçların koridor boyunca ortalama hızlarının belirlenmesi ile gerçekleştirilir.

 • Belirlenen hız limit değeri üzerinde bir aşım oluştuğu takdirde kural ihlali yapan aracın fotoğrafı çekilerek belirlenen merkeze gönderilir ve otomatik olarak kanunun ilgili maddesi ile ilişkilendirilir.
 • Sistem en az %96 doğrulukla plaka tanıma başarısı sağlar.
 • Sistem 250 km hızla giden aracın plakasını okuyabilmektedir.
 • Sistemde kullanılan kamera teknoloji IP tabanlı kamera teknolojisidir.
 • Sistemde kullanılan kameralar aracın ve istenildiği takdirde sürücünün detaylarını görebilecek çözünürlüktedir.
 • İhlal tespiti yapılan fotoğraf üzerinde özel hayata müdahaleyi engellemek adına filtreleme özelliği bulunmaktadır.
 • Sistem belirlenen çalışma planları doğrultusunda otomatik çalışır ve istenildiği takdirde otomatik bekleme moduna geçebilir.
 • Sistem belirli bir koridorda hız ölçümü yapabildiğinden dolayı, trafik akışını ve güvenliğini daha uzun mesafelerde denetleme olanağı tanımaktadır. Bu özelliğiyle noktasal hız ölçüm sistemlerinden ayrılmaktadır.
 • Sistemin %99 oranında doğru ölçüm yapabildiğine dair akredite kuruluşlardan alınmış fonksiyon doğrulama raporu vardır.
 • Belirlenen arterler üzerinde oluşturulacak giriş ve çıkış noktalarından geçen araçların gerçek zamanlı tarih saat.bilgisi ile hızlarının tespitini gerçekleştiren bir sistemdir.
 • Sistem kurulduğu arter üzerinde ortalama arter akış hızı ve araç sayım bilgilerini üretebilmektedir. Bu özellik sayesinde şehir trafik yoğunluk haritalarında kullanılmak üzere seyahat süresi hesaplayarak ölçüm sensörü görevi üstlenir.
 • Sistem, noktasal hız ölçüm sistemlerinde yaşanan, radar noktasının sürücüler tarafından tespit edilip ilgili noktada yavaşlamaların önüne geçerek hız ölçümünü belirlenen bir arter de yapmaktadır. Böylece sürüş güvenliği noktasal hız ölçüm sistemlerine göre daha fazla sağlanmış olur
 • Sistemin tek merkezden ve tüm diğer EDS sistemleri ile gerçek zamanlı yönetilebilir olması.
 • Sistemin kurulduğu arter 24 saat kesintisiz olarak merkez tarafından gerçek zamanlı, canlı olarak izlenebilir.
 • İstenilen hız ihlal limit değerleri, program üzerinden belirlenip bu limitin üzerinde seyreden araçların 2 adet ihlal fotoğrafı merkeze iletilir. (İstenilirse geniş açı resimler ile 4 adet ihlal resmi alınabilir.)
 • Sistem her bir şerit için infrared spot aydınlatma desteği ile gece resim alabilme özelliğine sahiptir.

elektronik denetleme sistemi

Yaya Yolu İhlal Tespit Sistemi (Yaya EDS)

Trafikte yaya önceliği bilincinin sürücüler üzerinde oluşturulması adına gerçekleştirilmiş olan bir denetleme sistemidir. Gelişmiş bir çok dünya ülkesinde trafikte araç ve yaya önceliği konusu açıkça belirlenmiş ve bu kültür kurallara uygun bir şekilde sürdürülmektedir. Ülkemizde yaya önceliği konusu sürücüler tarafından dikkate alınmamakta özellikle sinyalize ışıkların bulunmadığı yaya geçitlerinde sürücüler yayayı göz ardı ederek önceliği kendileri kullanmaktadır. Yaya EDS özelikle okul önleri, alışveriş merkezleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak ve öncelikle yayanın geçiş üstünlüğünü ortaya çıkartan bir sistemdir. Kontrolsüz yaya geçidi noktalarında yayaların yaya geçidi üzerinden yürümeye başlamaları ile, araçların yaya önceliği kuralını çiğneyerek yayalara yol vermemesi durumunda gerçekleşen ihlalin kayıt altına alınması sistem tarafından otomatik olarak sağlanır.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Özellikleri
 • İhlal anı aracın plakası okunacak şekilde 1 yakın (dar açı) ve olayın görüntülenmesi amacı ile de 1 uzak (geniş açı) olacak şekilde kayıt altına alınır
 • Sürücüler tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi “önceliği yayalara vermek zorundadır” farkındalığını kazanır.
 • Yaya yolunda karşıdan karşıya geçen bir yaya olduğunda bunu göz ardı ederek yayayı tehlikeye atacak şekilde geçiş yapan araç sürücüleri EDS tarafından otomatik olarak tespit edilir.
 • Sistem yaya yolunda bulunan yayayı otomatik olarak algılayarak, gelen araçların ihlal gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de otomatik olarak algılar.
 • Sistem sürücüleri cezalandırmayı değil, sürücülerde davranış değişikliğini oluşturmayı hedeflemektedir.
 • Yaya ve araç algılaması sanal sensörler ile gerçekleştirilir.
 • Sistem metal algılama ya da görüntü işleme teknolojisi ile plakaya bağlı algılama yapar.
 • Yaya EDS, kültürümüzün bir gereksinimi olarak ülkemizde ve dünyada ilk defa geliştirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Bugüne kadar uygulanmış elektronik ihlal tespit sistemleri öncelikli olarak araç ve sürüş güvenliğini temel almışlardır. Yaya EDS projesi ise tamamıyla yaya güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)

Plaka tanıma sistemi; araçları, plaka numarası vasıtasıyla tanımlamaya yarayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Bu teknoloji ile; başta otopark giriş çıkış yapan araçların tespiti edilmesi olmak üzere yetkili giriş-çıkış sistemleri, güvenlik uygulamaları, trafik projeleri ve uygulamalarında kullanılabilmektedir. Ana arterler üzerine yerleştirilecek olan görüntü tabanlı plaka tanıma sistemi sayesinde tüm araçların SABİT HIZ kontrolü değil, Türkiye’de bir ilk olan SEYAHAT SÜRESİ boyunca aracın takibi yapılarak ORTALAMA HIZ takibinin yapılması ile, can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmıştır.

elektronik denetleme sistemi

Özellikleri
 • PTS kare, dikdörtgen ve her boyuttaki plakayı okuma
 • Trafik akımlarının ölçümlenmesi ve gözlemlenmesi (Nereden - Nereye)
 • Şerit, arter, rota ve toplam Araç sayımları
 • Ortalama seyahat süresi
 • Yol kullanım ve yoğunluk oranları (saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık)
 • Polnet kaydı üzerinden araç sınıflandırma
 • Koridor ve global hız tespit sistemi
 • Sol şerit büyük araç ihlali (Polnet - bağlantılı)
 • Aranan, çalıntı araç tespiti
 • Belirlenen güzergahları sürekli kullanan araçların plaka database inin oluşturulması
 • Sıkışıklık yönetimi ve ücretlendirme için alt yapı oluşturması
 • En az %80 üzeri yakalama ve %95 üzeri doğruluk ile plaka tanıma başarısı
 • Gündüz-gece ve zorlu hava şartlarında yüksek doğruluk oranında okuma

elektronik denetleme sistemi

Hemzemin Geçit İhlal Tespit Sistemi Sistem ile kurulu bulunduğu hemzemin geçit sürekli izlenerek ihlaller tespit edilir. Araçların hemzemin geçit ihlali otomatik görüntü işleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi

elektronik denetleme sistemi

Emniyet şeridi ihlal tespiti üç ayrı noktada yer alan kamera ile gerçekleştirilmektedir. Kameralar emniyet şeridinde yer alan manyetik sensörler üzerindeki araçların sistem tarafından fotoğraflanmasını sağlamaktadır. İhlalin cezai işleminin gerçekleşmesi için aracın en az iki dedektör üzerinden geçip emniyet şeridi ihlalinde bulunduğunun kanıtı sağlanmalıdır. Araçların herhangi bir arıza durumunda manyetik sensör üzerinde kalması ve fotoğrafının çekilip çekilmeyeceği aracın hızının tespiti ile doğrulanarak gerçekleştirilir. Emniyet Şeridi ihlali, ihlali yapan aracın seyahatini tespit edecek şekilde en az 50 m. aralıklarla çekilecek üç adet ihlal resmi ile tespit edilir.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Ters Yön İhlal Tespit Sistemi (Ters Yön EDS)

Ters Yön İhlal Tespit Sistemi; özellikle girilmez yol ve ters yön ihlalinin yapıldığı bölgelerde ihlali yapan araçları tespit edecek şekilde konumlandırılarak aracın yakın (dar açı) ve uzak (geniş açı) çekim olmak üzere ihlal fotoğraflarını çeker. Sistem, metal algılama ya da görüntü işleme teknolojisi ile plakaya bağlı algılama yapabilmektedir.

 • İhlal sistemi kontrol merkezinde bulunanan ana kontrol yazılımı üzerinden kontrol eder.
 • İstenildiğinde sistemdeki kameralara bağlanılarak ihlal tespit bölgesi canlı olarak izlenebilir.
 • İhlal tespiti manyetik veya sanal sensörler ile gerçekleştirilir.
 • İhlal bilgileri sisteme ait veri tabanına kayıt edilir ve belirtilen veri tabanı üzerinden veri sorgulaması yapılır..

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Tercihli Yol İhlal Tespit Sistemi

Toplu ulaşım yolu (otobüs, metrobüs, dolmuş v.b.) veya benzeri özel kullanım amacı ile ayrılmış olan yolların bu durumlar dışında kullanımını engellemek amacı ile geliştirilmiş trafik ihlal denetleme sistemidir. Sistem; özel kullanım amacı ile ayrılmış yolda seyahat halinde olan ve kullanım hakkına sahip olmayan araçları otomatik olarak algılayarak, ihlalin tespitini gerçekleştirmektedir.

 • Tercihli yol ihlali, ihlali yapan aracın seyahatini tespit edecek şekilde en az 30 m. aralıklarla çekilecek 1 ya da 2 adet ihlal fotoğrafı şeklindedir.
 • İhlal tespiti manyetik veya sanal sensörler ile gerçekleştirir.
 • Sistem yalnızca metal algılama ya da görüntü işleme teknolojisi ile plakaya bağlı algılama yapar.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Mobil EDS İhlal Tespit Sistemi

Mobil EDS, EDS teknolojilerinin büyük kısmını fonksiyon olarak üzerinde bulunduran, sabit ihlal tespit noktalarının kurulma olanağının bulunmadığı bölgelerde rahatlıkla denetlemeler yapabilen, olay algılama ve olay izleme yetenekleri olan ileri teknoloji hareketli kameralar ve teknolojilerle donatılmış Mobil denetleme aracıdır. Parklanma ihlallerinden kaynaklanan trafik problemlerinin önlenmesi, emniyet şeridi, sarı kutu (Yellow box-Taralı alan) kavşak güvenlik kontrolü ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önlenerek, yaya ve araçların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen elektronik denetleme sistemidir..

Özellikleri
 • Mobil EDS sayesinde parklanma ihlali yapılan yerlerde görüntünün yakalanmasını sağlar.
 • Mobil EDS sistem; araç üzerine yerleştirilecek kamera ile görüntüleri işleyerek parklanmayı belirler ve aracın resmini çekerek plakayı tespit eder.
 • Sarı Kutu (Yellow Box), Taralı Alan ya da kavşak kontrolünün gerçekleştirilemediği veya uygulamanın olmadığı kavşaklarda görüntünün yakalanması ve takibini sağlar.
 • Sistem, hız ölçümünü RADAR (Laser, Dopler, RF) teknolojisi ile sağlar. İhlal durumunda, araç plakası okuma işlemi sisteme bağlı olan fotoğraf makinesi veya video kamera görüntüsü ile gerçekleşir.
 • Kayıt işlemi Mobil EDS’de kurulu sistem üzerinde gerçekleştirilir ve istenildiğinde merkeze iletilir.
 • Mobil DVR kameralarla uyumlu, sürüş anında 4 kanallı real time (30/25 FPS) kayıt yapar.
 • Mobil EDS aracı içersinde, pnömatik veya hidrolik 1 adet kaldıraç yer alır ve üzerine 1 kamera yerleştirilerek 3 metre yükseklikten görüntünün istenilen noktadan alınması sağlanır.
 • Sistem yüksek ısı ve zor hava şartlarına dayanaklı özel tasarımlı Infrared Yüksek Hızlı PTZ Mobil sistem 4 adet kamera desteği ile gece resim alabilme özelliğine sahiptir.
 • Mobil EDS Sistemine ait tüm ekipmanlar araç kapalı olsa dahi 12 saat kesintisiz çalışır ve ayrıca enerji takviyesi ile 24 saat çalışır ve takip edilebilir.
 • Konsoldan ve araç ofis kısmından kontrol edilir.
 • Araç üzerinde yer alan 4 kamera araç içinden kontrol edilebilir.
 • Mobil EDS Sistemi içerisinde meteorolojik verilerin elde edilmesini sağlayacak sensör yer alır ve bu veriler gerektiğinde merkeze iletilir.
 • Görüntü işleme yazılım en az %96 doğrulukla plaka tanıma başarısı sağlar.
 • Sistem; park ihlaleri, emniyet şerit ihlalleri, tercihli yol ihlalleri, hız ihlalleri, sol şerit ihlalleri, yüksek araç tespiti ve benzeri ihlallerin algılanmasında kullanılır.
 • Sistem PTZ ve IP kameralar, teleskopik direk, haberleşme sistemleri (3g,4g), solar sistemler, güç yönetim sistemi ve kuvvetli motor gücüne sahip bir araçtan oluşmaktadır.
 • Araç içerisinde gözlük ve şapka tipi kameralar vasıtasıyla görüntü alınabilmektedir.
Tramvay Yolu İhlal Tespit Sistemi

Sistem sabit olarak kurulu bulunduğu tramvay yolunu sürekli olarak izler. Araçların tramvay yolu ihlali tespiti otomatik görüntü işleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Resimler geniş hacimli depolama ünitesi birimi içinde saklanır ve kontrol merkezine gönderilir.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

Gabari EDS

Gabari EDS, araç yüksekliği sınırlaması olan yollarda ve tünellerde kural ihlali yapan araçları otomatik olarak algılayan bir denetleme sistemidir. Gerekli durumlarda yükseklik tehlikesi olan araçların uyarılması ve oluşabilecek kazaların engellenmesine yönelik olarak kullanılabilen bir denetleme sistemidir.

 • Kullanılan sensör teknolojisi toz, kir ve yağmurdan etkilenmeden çalışmayı sürdürebilir özelliktedir.
 • Sistemde kamera teknolojisi olarak IP kamera teknolojisi kullanılmaktadır.
 • Sistemde ihlali gerçekleştiren aracın 2 adet fotoğrafı belirlenen merkeze iletmektedir.

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi

elektronik denetleme sistemi