PTV VISUM - Ulaşım Stratejisi ve Modelleme

   Ağ ve talep modellemesi, beklenen trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır.

Ulaşım Ana Planı
• Yol ve demiryolu ağlarının çeşitli kaynaklardan (OSM, shape, Google Transit vs.) içe aktarımı
• Uygun çok modlu talep modelinin hesaplaması
• Modele uygun atama yönteminin seçimi
 
Toplu Taşıma Planlaması
• Hat optimizasyonu
• Fayda-maliyet analizi
• Operasyonel planlama
 
Trafik Mühendislik Uygulamalarının Analizi
• Sinyal programlarının optimizasyonu
• Mikro ölçekli analizler için simülasyon ağının oluşturulması
 
Maliyet Analizi
• Yol inşaatı yatırımlarının belli standartlara göre ekonomik olarak değerlendirmesi
• Toplu taşıma hatlarının operasyonel gelir ve giderlerinin hesaplanması
 
Yolların İnşası ve Geliştirilmesi
• Yol ağının iyileştirilmesi için trafik akımının optimizasyonu
• Farklı senaryoların modellenmesi
• Çevresel etki analizleri